บางครั้งการทำอะไรบางอย่าง ก็ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลว่าเพราะอะไร ถึงได้ทำมันลงไป
 
เพราะอะไร เพราะไม่รุ้ไงหล่ะ เพราะไม่มีเหตุผล เพราะอะไรไม่มีคำตอบอะไรทั้งนั่น
 
คนเราสามารถหาสารพัดเหตุผลมากมายมาแก้ตัวได้
 
แต่ทำไม เหตุผลเหล่านั้นถึงไม่เข้ากันกับการกระทำ
 
หาเหตุผลเหล่านั่นที่ต้องการให้ไม่เจอ
 
เพราะฉะนั่น ได้โปรดเถอะ ได้โปรดอย่าถามกันเลย 
 
อย่าถามกัน ว่าเพระาอะไร
 
ถึงได้ทำ เพราะอะไรถึงไม่แคร์ 
 
.................คงตอบได้เพียงอย่างเดียวคือ ฉันขอโทษที่ไม่รู้
Tags: life, my 0 Comments

Comment

Comment:

Tweet