True Love.

posted on 13 Jan 2011 17:24 by pangtg
 
 
 
 
 
 
 
 
แม้จะไม่มีใครให้คำตอบได้ว่า " ความรักคืออะไร" แต่ทุกคนก็ปรารถนาที่จะได้ความรัก โดยเฉพาะความรักที่เป็นรักแท้
 
รักแท้ ในความหมายนี้ คือ รักเดียวใจเดียว ซื่อสัตย์ต่อคนรัก ตลอดชั่วนิรันดิ์ ซึ่งเป็นความหวังอันลางเลือนยิ่งกว่าเสียกว่าหาแสงหิ่งห้อยในท่ามกลางราตรีกาลอันมือสนิท เพราะการมีความรักนิรันดิ์เป็นการกระทำที่ยากเย็นและทุกข์ทรมานทีสุดสำหรับผู้รัก ด้วยเส้นทางอันยาวไกลของการเิดินทางไปบนถนนสายชีวิตไม่มีใครสามารถยืนยันกับตัวเองได้ว่า จะไม่มีสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับสิ่งเปราะบางอย่างที่เรียกกันว่า ความรัก
 
ีคนเปรียบเทียบความรักเหมือนโคถึก ซึ่งมีแต่โลดแล่นไปตามพละกำลังของตน การจับโคเถื่อนมากักขังไว้ในคอกแคบ ๆ จึงเป็นความทุกข์ทรมาน ทั้งของคนและของคน การทำความรักใ้ห้เกิดขึ้นเป็นเรื่องง่าย แต่การทำให้ความรักคงอยู่นั่นยากยิ่งเหนือสิงใด
 
ส่วนฌอง ปอล ซาตร์ นักปรัชญา ไ้ด้ค้นพบความของชีวิตอันยิ่งใหญ่จากวลีที่ว่า " มนุษย์คือเสรีภาพ " และเสรีภาพคือ การมีสิทธิที่จะเลือก ซึ่งตรงกับคำกล่าวของนักปราชญ์ โธมัส ฟูลเลอร์ ที่ว่า ชีวิตที่ทำอะไรไม่ได้ตามใจ ไม่ใช่ชีวิตที่เสรีภาพ
 
ความรักคือเสรีภาพที่มีอิสระเหนื่อสิ่งที่มีอิสระใด ๆ ทั้งปวง มันอาจเกิดขึ้นหรือจบลงได้โดยไม่มีผู้ใดกำหนดได้ ความรักเหมือนดอกไม้ที่จะเบ่งบานและเหี้ยวเฉาได้อย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไร้กาลเวลา
 
การมีรักเดียวจึงต้องเิกิดจากการความคุมอย่างเข้มงวดของผู้รักและผู้ถูกรักซึ่งเป็นงานที่หนักและเหนื่อย ดังนั่นมันจึงอาจจะไม่เคยเกิดขึ้น ด้วยการเลือกที่จะบ้วนเหล้าองุ่นอันแสนเปรี้ยวทิ้ง แล้วเลือกเหล้าองุ่นเหยือกใหม่ เป็นสิทธิเสรีภาพของชีวิต และกระทำได้ง่ายกว่าทนฝืนกลืนมันลงไป แม้จะมีสุภาษิตอังกฤษหนึ่งกล่าวว่า   " จงเลือกคนที่เรารัก และจงรักคนที่เราเลือก" แต่เราต้องไม่ลืมว่าการเลือกของมนุษย์มิได้เกินขึ้นเพียงแค่ครั้่งเดียว
 
 
 

edit @ 13 Jan 2011 20:07:20 by PangZZ

edit @ 13 Jan 2011 20:16:20 by PangZZ

Comment

Comment:

Tweet